Müze okumaları

Türkiye’de Müze Eğitimi

müze ve müze eğitimi

Dünyada Müze Eğitimi Örnekleri

9. Sınıf Müze etkinlikleri

Zeugma Mozaik Müzesi

9. SINIF 2. ÜNİTE: İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ

Kazanım:

İlk Çağ’da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır.

Beceriler:

Tarihsel kavrama

Kariye Müzesi

9. SINIF 2. ÜNİTE: İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ

Kazanımlar:

Tek tanrı inancının insanlık tarihiyle birlikte ortaya çıktığını ve süreç içerisinde çok tanrılı
inanış sistemlerine dönüşebildiğini kadim dünya örnekliğinden hareketle ayırt eder.

Beceriler:

Tarihsel Kavrama, Tarihsel Analiz ve Yorum, Kronolojik Düşünme, Tarihsel Empati

İstanbul Arkeoloji Müzeleri

9. SINIF 2. ÜNİTE: İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ

Kazanım: 

9.2.1 İlk Çağ’da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır.

b)İlk Çağ’ın önemli medeniyet havzaları ( Çin, Hint, İran, Anadolu, Mezopotamya, Mısır, Doğu Akdeniz, Ege, Yunan ), bu havzalardaki medeniyet teşekkülleri ve bunların insanlığa en önemli katkıları harita/haritalar üzerinde gösterilir.”

Beceri:

Tarihsel Kavrama Becerisi, Neden – Sonuç İlişkisi Kurma Becerisi, Değişim ve Sürekliliği Algılama Becerisi, Tarihsel Empati

İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi

9. SINIF 5. ÜNİTE: İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU

Kazanım:

Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir.

Beceriler:

Tarihsel Kavrama, Değişim ve Sürekliliği Algılama, Tarihsel Sorun Analizi ve Karar Verme, Tarihsel Empati

Büyük Saray Mozaikleri Müzesi

9. SINIF 2. ÜNİTE: İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ

Kazanımlar:

İlk Çağ’da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır.

Roma uygarlığının siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik yapılarını
kavrar.

Beceriler:

Tarihsel Kavrama, Tarihsel Analiz ve Yorum, Kronolojik Düşünme, Tarihsel Empati

Antalya Müzesi

9. SINIF 2. ÜNİTE: İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ

Kazanım:

Tarihi çağları göz önünde bulundurarak insanlık tarihinin dini, sosyal, kültürel, ekonomik faaliyetlerini değerlendirir.

Beceriler:

Tarihsel Kavrama, Tarihsel Sorun Analizi ve Karar Verme, Tarihsel Empati

10. Sınıf Müze etkinlikleri

Panaroma 1453 Tarih Müzesi

10. SINIF 5. ÜNİTE: DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595)

Kazanım: 

10.5.2. İstanbul’un Fethi’nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar.

a) Feth’in dünya siyasi tarihi bakımından önemine değinilir.

b) Osmanlı Devleti’nin kurumsallaşmasında (idari, kültürel ve demografik boyutlar özellikle vurgulanarak) İstanbul’un fethinin oynadığı rol vurgulanır.

Beceri:

Tarihsel Kavrama Becerisi, Kronolojik Düşünme Becerisi, Değişim ve Sürekliliği Algılama Becerisi

Harbiye Askeri Müzesi

10. SINIF 3. ÜNİTE: DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER

Kazanım:
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder.

Beceriler:

Tarihsel Kavrama, Tarihsel Analiz ve Yorum, Değişim ve Sürekliliği Algılama Becerisi

Çinili Köşk Müzesi

10. SINIF 4. ÜNİTE: BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ

Kazanım:

Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.

Beceriler:

Tarihsel Kavrama ve Tarihsel Analiz ve Yorum

SULTAN İKİNCİ BAYEZİD KÜLLİYESİ SAĞLIK MÜZESİ

10. SINIF 4. ÜNİTE: BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ

Kazanım:

Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.

Osmanlı Devleti’nde vakıfların sosyal hayattaki yerini ve önemini kavrar.

Beceriler:

Tarihsel Kavrama, Tarihsel Sorun Analizi ve Karar Verme, Tarihsel Empati

Türk ve İslam Eserleri Müzesi

10. SINIF 4. ÜNİTE: BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ

Kazanım: 

10.4.4.“Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.”

Beceri:

Tarihsel Kavrama, Tarihsel Analiz ve Yorum, Tarihsel Empati, Tarihsel Değişim ve Süreklilik

Topkapı Sarayı Müzesi

10. SINIF 6. ÜNİTE: SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI

Kazanım:
Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.

Beceri:
Tarihsel Analiz ve Yorum

11. Sınıf Müze Etkinlikleri

İstanbul Deniz Müzesi

11. SINIF 1. ÜNİTE: DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595- 1774)

Kazanım:

11.1.4. Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.

Beceriler:

Kronolojik Düşünme, Tarihsel Kavrama, Tarihsel Empati, Tarihsel Analiz Ve Yorum

12. Sınıf Müze etkinlikleri

Açık Hava Araç Müzesi

12. SINIF 7. ÜNİTE: TOPLUMSAL DEVRİM ÇAĞINDA DÜNYA VE TÜRKİYE

Kazanım:
1960’lardan itibaren Türk Dış Politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar.

Beceriler:

Tarihsel Kavrama, Tarihsel Sorun Analizi ve Karar Verme, Tarihsel Empati

Barış Manço Müze Evi

12. SINIF 8. ÜNİTE: 21. YÜZYILIN EŞİĞİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA

Kazanım:

1990 sonrasında Türkiye’de meydana gelen sosyal ve kültürel gelişmeleri kavrar.

Beceriler:

Tarihsel kavrama becerisi, kronolojik düşünme becerisi, değişim ve sürekliliği algılama becerisi, tarihsel empati, tarihsel analiz ve yorum becerisi.

İş Bankası Müzesi

12. SINIF 3. ÜNİTE:  ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI

Kazanım:

3.6. Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar.

Beceriler:

Tarihsel Kavrama Becerisi, Neden- Sonuç İlişkisi Kurma Becerisi, Değişim ve Sürekliliği Algılama Becerisi, Tarihsel Empati

Bandırma Gemi – Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi

12. SINIF 2. ÜNİTE: MİLLİ MÜCADELE

Kazanım:

Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar. -Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkarak Millî Mücadele’yi başlatmasına değinilir.

Beceriler:

Tarihsel Kavrama, Tarihsel Empati, Tarihsel Analiz ve Yorum Becerisi

Kurtuluş Savaşı Müzesi

12. SINIF 2. ÜNİTE: MİLLÎ MÜCADELE

Kazanım:

2.2 Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar.

Beceriler:

Tarihsel kavrama, Tarihsel Analiz ve Yorum

Kâzım Karabekir Müzesi

12. SINIF 2. ÜNİTE: MİLLİ MÜCADELE

Kazanım:

Millî Mücadele sürecine katkıda bulunmuş önemli şahsiyetlerin kişilik özellikleri ile
faaliyetlerini ilişkilendirir.

Beceriler:

Tarihsel Kavrama, Tarihsel Analiz ve Yorum,