kÂzım karabekir müzesi
KÂZIM KARABEKİR MÜZESİ’NİN TARİHÇESİ

Bugün Kazım Karabekir müzesi olarak kullanılan köşk, Sultan II. Abdülhamid’in Maarif Nazırı Antepli Münif Tahir Paşa tarafından İtalyan mimar ve heykeltıraş Rozette’ ye ahşap olarak inşa ettirildi. Osmanlı devletinin yıkılmasından sonra köşk 1929 yılına kadar hemen hemen boş kaldı.

Köşk, bahçesinde bulunan ve mimarı tarafından yapılan dev bir zürafa heykeli nedeniyle “Zürafalı Köşk” olarak ta anıldı. Zaman içinde köşkle birlikte bahçesinde yer alan zürafa heykeli de eskidi ve rüzgârın etkisiyle çevrede oturanları tedirgin eden bir uğultuya neden olunca da “Perili Köşk” adı yakıştırıldı.

Köşk 15 Kasım 1930 yılında Kâzım Karabekir Paşa tarafından satın alındı ve aile bu eve taşındı. Eve taşındıklarında sadece bir sedir, kilimler, duvarda Türk bayrağı ve aile fotoğrafları vardı. Diğer odaların camlarına yorganlar, battaniyeler çiviliydi; pencerelerde cam yoktu. Cam taktıracak para da yoktu.1938 yılına kadar aralıksız olarak burada yaşayan Karabekir ailesi, Kazım Karabekir Paşa’nın önce İstanbul milletvekili, sonra da Meclis Başkanı seçilmesi ile Ankara’ya taşındı. Köşk, aile tarafından sadece yaz tatillerinin geçirildiği bir mekân olarak kullanıldı. Kazım Karabekir Paşa daha sağlığında köşkün bir bölümünde çocukluğundan beri biriktirdiği ve sakladığı ailesine ve kendisine ait eşyaların sergilendiği bir müze oluşturdu. Vakfın kuruluşundan sonra köşkte bir müze kurulması fikri de Paşa’nın bu girişiminin bir neticesi oldu. 1948’de Kâzım Karabekir Paşa’nın ölümünden sonra İstanbul’a dönen aile, yaz kış burada yaşadı. Ancak eşi İclal Hanımın vefatından sonrada köşk, Kâzım Karabekir’in ikiz kızlarından Emel Karabekir Özerengin’ e miras olarak kaldı.

1984 yılında Emel Karabekir Özerengin’ in vefatından sonra köşk kapalı kaldı.2002 yılında Paşanın kızları Hayat Karabekir Feyzioğlu ve Timsal Karabekir Yıldıran ile Emel Hanımın kızı Gülden Gazioğlu tarafından Kâzım Karabekir Paşa’nın adını ve anısını yaşatmak amacı ile Kâzım Karabekir Vakfı kuruldu.

Kâzım Karabekir Vakfı tarafından 2005 yılında vakfın amaçları doğrultusunda köşkün iki katında Kâzım Karabekir Paşa adına Kültür ve Turizm Bakanlığı denetiminde özel bir müze kuruldu.

MÜZENİN BÖLÜMLERİ

Söz konusu mekân, tarihe ışık tutmak amacıyla, Kâzım Karabekir ve ailesine ait kişisel eşyaların ve dokümanların sergilendiği bir yaşayan ev müze olarak 1 Ekim 2005 tarihinde halkın ziyaretine açıldı. Müze’nin iç düzenlemesi Müze Müdürü Figen Batı’nın çalışmaları ile Paşa’nın ve ailesinin köşk’ te yaşadığı dönem dikkate alınarak orijinal eserler ile hazırlandı.

Üst katta; Paşa ve eşine ait yatak odası, aile bireylerine ait fotoğraflarının sergilendiği oda ile Paşa ve eşine ait kıyafetlerin sergilendiği bölüm yer almaktadır. Alt katta ise, ailenin oturma odası ile Paşa’nın çalışma odası ve kabul salonu aslına uygun olarak yeniden düzenlenerek ziyarete açılmıştır.

Ulaşım ve Ziyaret Bilgileri

Adres: Kazım Karabekir Sokak No:4/2 Erenköy – İstanbul

Müze Ziyaret Günleri ve Saatleri: Müze, Salı günleri saat: 10.00 – 12.00 /13.00 – 16.30, Perşembe günleri saat: 10.00 – 12.00 /13.00 – 16.30’da hizmet vermektedir.

İletişim Bilgileri

Telefon: 0 216 302 91 26 – 385 71 25 E-posta: info@kazimkarabekirvakfi.org.tr

Not: Müze, Milli Bayram Günlerinde de Aynı Saatlerde Açıktır.


I. Kısım: KÂzım Karabekir Müzesi Etkinliği  

(Müze Öncesi)

kÂzım karabekir paşa

Kazım Karabekir Paşa  milli mücadelemizin en değerli kahramanlarından biridir ve Mustafa Kemal Atatürk’ ün en samimi arkadaşları arasında olup Mustafa Kemal’e silah arkadaşlığı da yapmıştır. Ayrıca Kazım Karabekir’in sadece askeri yönden kendini geliştirdiğini söylemek kesinlikle yanlış olur. O askeri, siyasi, insani, vicdani ve maarif yönünden kendini geliştirmiş milli mücadelemizin değerli kahramanları arasındadır. Zira kendi kaleminden dökülen birçok kitabı günümüze kadar gelmiştir.

Kanıt 1

Kâzım Karabekir (1882-1948)

Kazım Karabekir, 1882 yılında İstanbul da doğmuştur. Karabekir ceddinin Selçuklu Türklerinden olup Karamanın 20 km. kuzeydoğusundaki Gaferyat kasabasında oturan bir derebey olduğunu ve Karaman zulmünden kaçarak Fatih Sultan Mehmet Han’a iltica ettiğini, Bunun akabinde Karamanoğullarının inkizarından sonra o bölgede söz sahibi olduğunu söylemektedir. Buna Binaen Karabekiroğullarının Yavuz Sultan Selim Han’ın Mısır ve İran seferlerine iltihak ettiğini de eklemektedir. (Nuri Köstüklü, Kazım Karabekir ve Eğitim, Çizgi Kitapevi, Konya 2007.)

Kanıt Sorgulama:

1-) Kanıt 1’e göre Kazım Karabekir Paşa soyunu kimlere dayandırmaktadır?

2-) Kanıt 1’e göre Kazım Karabekir’in soyunun dayandığı Karabekiroğulları Osmanlı imparatorluğu zamanında hangi padişahlar döneminde faaliyetlerde bulunmuşlardır?

3-) Kanıt 1’e göre Kazım Karabekir’in soyunun dayandığı Karabekiroğulları Osmanlı İmparatorluğu döneminde hangi seferlere katılmışlardır?

Kanıt 2:

Birinci Kafkas kolordu kumandanı idim. Karargahım Tebriz’di, 11. Kafkas fırkası İran Azerbaycanı’nı işgal etmiş, 9. Kafkas Fırkası da Erivan’ın 6 kilometre güneyinden geçen Türk-Ermeni hududundan Aras nehrine kadar, Nahçıvan bölgesini işgal ediyordu. Yani yüzlerce kilometreye serpilmiş bir halde idik. Birbiri ardına darbelerle hırpalanan Ermeniler, mecalsiz bir halde oldukları gibi Tebriz’e üç gün mesafeye kadar yaklaşmış bulunan bir İngiliz müfrezesi de sürekli taarruzlarla İran Azerbaycan’ından tardedilmişti. Son günlerde üçte uçağı düşürülmüştü. (Kazım Karabekir İstiklal Harbimiz c.1 s.76)

Kanıt Sorgulama:

1-) Kanıt 2’e göre Karabekir Paşanın Birinci Kafkas savaşında askeri rütbesi ne idi?

2-) Kanıt 2’e göre Kafkas savaşındaki ortamı Karabekir Paşa nasıl değerlendirmektedir?

3-) Kanıt 2’e göre bazı siyasi antlaşmalar bazen belli bölgelerde savaş çıkmasına ve güçlü devlet tarafından o bölgenin işgal edilmesine neden olmaktadır. Kanıt 2’e göre bunun örneği ne olabilir?


Müze Gezisi öncesi Uygulanacak Etkinlik

Kazım Karabekir müzesine gerçekleştirilecek gezi öncesinde Kazım Karabekir müzesini tanıtıcı bir video sunulacaktır. Verilen bilgilere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Kazım Karabekir müzesi 3 dakikalık videodan oluşmaktadır. Videoya göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Yönerge:

  • İzlediğiniz tanıtım videosu bölümüne göre Kazım Karabekir müzesinin girişi nasıldır? (00.00-00.23)
  • İzlediğiniz tanıtım videosu bölümüne göre Kazım Karabekir müzesinin hangi odaları görülmektedir? (00.00-02.30)

KÂzım Karabekir Müzesi Tanıtım Videosu

II. Kısım: KÂzım Karabekir Müzesi Etkinliği 

(Müze esnası)
MÜZE GEZİSİ SIRASINDA UYGULANACAK ETKİNLİK

Kazım Karabekir müzesinde gerçekleştirilecek gezi sırasında müzede sergilenen ve dikkatinizi çeken 3 eşyayı seçiniz. Bu materyallerle ilgili olarak aşağıdaki yönergeye uygun olarak soruları cevaplandırınız.

Yönerge:

  • Seçtiğiniz eşya ve materyallerin isim ve işlevlerini yazınız.
  • Seçtiğiniz eşya ve materyalleri seçme nedeninizi belirtiniz.


III. Kısım: KÂzım Karabekir Müzesi Etkinliği 

(Müze sonrası)

Müze Gezisi Sonrasında Uygulanacak Etkinlik

Kazım Karabekir müzesine gerçekleştireceğiniz gezi sonrasında aşağıda verilen yönergeye uygun olarak Kazım Karabekir’in kişiliği hakkında bilgi verebilecek bir öykü kaleme alınız.

Yönerge:

Kaleme alacağınız öyküde Kazım Karabekir’in ilgi alanlarına atıf yapıp Karabekir Paşa’nın kişiliği hakkında tespitlerde bulununuz ve müzedeki bölümlerden ve materyallerden hareketle hayal gücünüzden yararlanarak bu öyküyü kaleme alınız.

Kaleme alacağınız öyküde Kazım Karabekir’in;

  1.  Askeri yönünden,
  2.  Siyasi yönünden,