arkeoloji müzesiss

18 Oca: İstanbul Arkeoloji Müzeleri

9. SINIF 2. ÜNİTE: İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ

Kazanım: 

9.2.1 İlk Çağ’da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır.

b)İlk Çağ’ın önemli medeniyet havzaları ( Çin, Hint, İran, Anadolu, Mezopotamya, Mısır, Doğu Akdeniz, Ege, Yunan ), bu havzalardaki medeniyet teşekkülleri ve bunların insanlığa en önemli katkıları harita/haritalar üzerinde gösterilir.”

Beceri:

Tarihsel Kavrama Becerisi, Neden – Sonuç İlişkisi Kurma Becerisi, Değişim ve Sürekliliği Algılama Becerisi, Tarihsel Empati

panaroma

17 Oca: Panaroma 1453 Tarih Müzesi

10. SINIF 5. ÜNİTE: DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595)

Kazanım: 

10.5.2. İstanbul’un Fethi’nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar.

a) Feth’in dünya siyasi tarihi bakımından önemine değinilir.

b) Osmanlı Devleti’nin kurumsallaşmasında (idari, kültürel ve demografik boyutlar özellikle vurgulanarak) İstanbul’un fethinin oynadığı rol vurgulanır.

Beceri:

Tarihsel Kavrama Becerisi, Kronolojik Düşünme Becerisi, Değişim ve Sürekliliği Algılama Becerisi

IMG_0321

14 Ara: İstanbul Deniz Müzesi

11. SINIF 1. ÜNİTE: DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595- 1774)

Kazanım:

11.1.4. Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.

Beceriler:

Kronolojik Düşünme, Tarihsel Kavrama, Tarihsel Empati, Tarihsel Analiz Ve Yorum

harbiye-askeri-muzesi-nden-tanitim-atagi_1407533313

14 Ara: Harbiye Askeri Müzesi

10. SINIF 3. ÜNİTE: DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER

Kazanım:
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder.

Beceriler:

Tarihsel Kavrama, Tarihsel Analiz ve Yorum, Değişim ve Sürekliliği Algılama Becerisi

1açıkhavaaraç

14 Ara: Açık Hava Araç Müzesi

12. SINIF 7. ÜNİTE: TOPLUMSAL DEVRİM ÇAĞINDA DÜNYA VE TÜRKİYE

Kazanım:
1960’lardan itibaren Türk Dış Politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar.

Beceriler:

Tarihsel Kavrama, Tarihsel Sorun Analizi ve Karar Verme, Tarihsel Empati

barışmanço2

13 Ara: Barış Manço Müze Evi

12. SINIF 8. ÜNİTE: 21. YÜZYILIN EŞİĞİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA

Kazanım:

1990 sonrasında Türkiye’de meydana gelen sosyal ve kültürel gelişmeleri kavrar.

Beceriler:

Tarihsel kavrama becerisi, kronolojik düşünme becerisi, değişim ve sürekliliği algılama becerisi, tarihsel empati, tarihsel analiz ve yorum becerisi.

kariye iç

13 Ara: Kariye Müzesi

9. SINIF 2. ÜNİTE: İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ

Kazanımlar:

Tek tanrı inancının insanlık tarihiyle birlikte ortaya çıktığını ve süreç içerisinde çok tanrılı
inanış sistemlerine dönüşebildiğini kadim dünya örnekliğinden hareketle ayırt eder.

Beceriler:

Tarihsel Kavrama, Tarihsel Analiz ve Yorum, Kronolojik Düşünme, Tarihsel Empati

Roma1

13 Ara: Büyük Saray Mozaikleri Müzesi

9. SINIF 2. ÜNİTE: İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ

Kazanımlar:

İlk Çağ’da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır.

Roma uygarlığının siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik yapılarını
kavrar.

Beceriler:

Tarihsel Kavrama, Tarihsel Analiz ve Yorum, Kronolojik Düşünme, Tarihsel Empati