cinilikosk

13 Ara: Çinili Köşk Müzesi

10. SINIF 4. ÜNİTE: BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ

Kazanım:

Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.

Beceriler:

Tarihsel Kavrama ve Tarihsel Analiz ve Yorum

bayezid külliyesi

13 Ara: SULTAN İKİNCİ BAYEZİD KÜLLİYESİ SAĞLIK MÜZESİ

10. SINIF 4. ÜNİTE: BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ

Kazanım:

Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.

Osmanlı Devleti’nde vakıfların sosyal hayattaki yerini ve önemini kavrar.

Beceriler:

Tarihsel Kavrama, Tarihsel Sorun Analizi ve Karar Verme, Tarihsel Empati

islameserleri

13 Ara: Türk ve İslam Eserleri Müzesi

10. SINIF 4. ÜNİTE: BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ

Kazanım: 

10.4.4.“Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.”

Beceri:

Tarihsel Kavrama, Tarihsel Analiz ve Yorum, Tarihsel Empati, Tarihsel Değişim ve Süreklilik