1açıkhavaaraç

14 Ara: Açık Hava Araç Müzesi

12. SINIF 7. ÜNİTE: TOPLUMSAL DEVRİM ÇAĞINDA DÜNYA VE TÜRKİYE

Kazanım:
1960’lardan itibaren Türk Dış Politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar.

Beceriler:

Tarihsel Kavrama, Tarihsel Sorun Analizi ve Karar Verme, Tarihsel Empati