arkeoloji müzesiss

18 Oca: İstanbul Arkeoloji Müzeleri

9. SINIF 2. ÜNİTE: İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ

Kazanım: 

9.2.1 İlk Çağ’da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır.

b)İlk Çağ’ın önemli medeniyet havzaları ( Çin, Hint, İran, Anadolu, Mezopotamya, Mısır, Doğu Akdeniz, Ege, Yunan ), bu havzalardaki medeniyet teşekkülleri ve bunların insanlığa en önemli katkıları harita/haritalar üzerinde gösterilir.”

Beceri:

Tarihsel Kavrama Becerisi, Neden – Sonuç İlişkisi Kurma Becerisi, Değişim ve Sürekliliği Algılama Becerisi, Tarihsel Empati

IMG_0321

14 Ara: İstanbul Deniz Müzesi

11. SINIF 1. ÜNİTE: DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595- 1774)

Kazanım:

11.1.4. Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.

Beceriler:

Kronolojik Düşünme, Tarihsel Kavrama, Tarihsel Empati, Tarihsel Analiz Ve Yorum

harbiye-askeri-muzesi-nden-tanitim-atagi_1407533313

14 Ara: Harbiye Askeri Müzesi

10. SINIF 3. ÜNİTE: DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER

Kazanım:
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder.

Beceriler:

Tarihsel Kavrama, Tarihsel Analiz ve Yorum, Değişim ve Sürekliliği Algılama Becerisi

barışmanço2

13 Ara: Barış Manço Müze Evi

12. SINIF 8. ÜNİTE: 21. YÜZYILIN EŞİĞİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA

Kazanım:

1990 sonrasında Türkiye’de meydana gelen sosyal ve kültürel gelişmeleri kavrar.

Beceriler:

Tarihsel kavrama becerisi, kronolojik düşünme becerisi, değişim ve sürekliliği algılama becerisi, tarihsel empati, tarihsel analiz ve yorum becerisi.

kariye iç

13 Ara: Kariye Müzesi

9. SINIF 2. ÜNİTE: İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ

Kazanımlar:

Tek tanrı inancının insanlık tarihiyle birlikte ortaya çıktığını ve süreç içerisinde çok tanrılı
inanış sistemlerine dönüşebildiğini kadim dünya örnekliğinden hareketle ayırt eder.

Beceriler:

Tarihsel Kavrama, Tarihsel Analiz ve Yorum, Kronolojik Düşünme, Tarihsel Empati

Roma1

13 Ara: Büyük Saray Mozaikleri Müzesi

9. SINIF 2. ÜNİTE: İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ

Kazanımlar:

İlk Çağ’da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır.

Roma uygarlığının siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik yapılarını
kavrar.

Beceriler:

Tarihsel Kavrama, Tarihsel Analiz ve Yorum, Kronolojik Düşünme, Tarihsel Empati

yesil_odak_is_bankasi_muzesi_1

13 Ara: İş Bankası Müzesi

12. SINIF 3. ÜNİTE:  ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI

Kazanım:

3.6. Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar.

Beceriler:

Tarihsel Kavrama Becerisi, Neden- Sonuç İlişkisi Kurma Becerisi, Değişim ve Sürekliliği Algılama Becerisi, Tarihsel Empati

karabekir2

13 Ara: Kâzım Karabekir Müzesi

12. SINIF 2. ÜNİTE: MİLLİ MÜCADELE

Kazanım:

Millî Mücadele sürecine katkıda bulunmuş önemli şahsiyetlerin kişilik özellikleri ile
faaliyetlerini ilişkilendirir.

Beceriler:

Tarihsel Kavrama, Tarihsel Analiz ve Yorum,