IMG_0321

14 Ara: İstanbul Deniz Müzesi

11. SINIF 1. ÜNİTE: DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595- 1774)

Kazanım:

11.1.4. Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.

Beceriler:

Kronolojik Düşünme, Tarihsel Kavrama, Tarihsel Empati, Tarihsel Analiz Ve Yorum