karabekir2

13 Ara: Kâzım Karabekir Müzesi

12. SINIF 2. ÜNİTE: MİLLİ MÜCADELE

Kazanım:

Millî Mücadele sürecine katkıda bulunmuş önemli şahsiyetlerin kişilik özellikleri ile
faaliyetlerini ilişkilendirir.

Beceriler:

Tarihsel Kavrama, Tarihsel Analiz ve Yorum,