arkeoloji müzesiss

18 Oca: İstanbul Arkeoloji Müzeleri

9. SINIF 2. ÜNİTE: İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ

Kazanım: 

9.2.1 İlk Çağ’da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır.

b)İlk Çağ’ın önemli medeniyet havzaları ( Çin, Hint, İran, Anadolu, Mezopotamya, Mısır, Doğu Akdeniz, Ege, Yunan ), bu havzalardaki medeniyet teşekkülleri ve bunların insanlığa en önemli katkıları harita/haritalar üzerinde gösterilir.”

Beceri:

Tarihsel Kavrama Becerisi, Neden – Sonuç İlişkisi Kurma Becerisi, Değişim ve Sürekliliği Algılama Becerisi, Tarihsel Empati

kariye iç

13 Ara: Kariye Müzesi

9. SINIF 2. ÜNİTE: İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ

Kazanımlar:

Tek tanrı inancının insanlık tarihiyle birlikte ortaya çıktığını ve süreç içerisinde çok tanrılı
inanış sistemlerine dönüşebildiğini kadim dünya örnekliğinden hareketle ayırt eder.

Beceriler:

Tarihsel Kavrama, Tarihsel Analiz ve Yorum, Kronolojik Düşünme, Tarihsel Empati

Roma1

13 Ara: Büyük Saray Mozaikleri Müzesi

9. SINIF 2. ÜNİTE: İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ

Kazanımlar:

İlk Çağ’da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır.

Roma uygarlığının siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik yapılarını
kavrar.

Beceriler:

Tarihsel Kavrama, Tarihsel Analiz ve Yorum, Kronolojik Düşünme, Tarihsel Empati

antalyamüzesi

13 Ara: Antalya Müzesi

9. SINIF 2. ÜNİTE: İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ

Kazanım:

Tarihi çağları göz önünde bulundurarak insanlık tarihinin dini, sosyal, kültürel, ekonomik faaliyetlerini değerlendirir.

Beceriler:

Tarihsel Kavrama, Tarihsel Sorun Analizi ve Karar Verme, Tarihsel Empati