İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi

13 Ara: İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi

9. SINIF 5. ÜNİTE: İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU

Kazanım:

Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir.

Beceriler:

Tarihsel Kavrama, Değişim ve Sürekliliği Algılama, Tarihsel Sorun Analizi ve Karar Verme, Tarihsel Empati