kurtuluş savaşı müzesi
KURTULUŞ SAVAŞI MÜZESİ (1. MECLİS BİNASI) TARİHÇESİ VE bölümleri

TARİHÇESİ

Ankara Ulus Meydanı’nda bulunan binanın yapımına 1915’te başlamıştır. İttihat ve Terakki Cemiyeti için Hüseyin Salim Efendinin mimarlığında başlayan binanın inşaatı ileride milli egemenliğin merkezi haline gelecektir. Binanın inşaatı devam ederken alınan karar ile 23 Nisan 1920’de milli meclisin binada toplanması kararlaştırılmıştır. Meclisin açılması ve faaliyete başlaması milli bir heyecanla halkın desteğiyle inşaatı zamanla bitirilmiştir.

23 Nisan 1920 ile 15 Ekim 1924 tarihleri arasında I. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak kullanılan bina daha sonra Cumhuriyet Halk Fırkası Genel Merkezi ve Hukuk Mektebi olarak işlevini sürdürmüş, 1952 yılında Maarif Vekaletine devredilmiş, 1957 yılında ise müzeye dönüştürülmek üzere çalışmalara başlanmıştır. Bina 23 Nisan 1961’de “Türkiye Büyük Millet Meclisi Müzesi” adıyla halkın ziyaretine açılmıştır.

Atatürk’ün doğumunun 100. yılını kutlama programı çerçevesinde, 1981 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından restorasyon Ve teşhir-tanzim çalışmaları sonucu 23 Nisan 1981 tarihinde “Kurtuluş Savaşı Müzesi” adıyla yeniden ziyarete açılmıştır.

BÖLÜMLERİ

Koridor: Koridorun sol tarafında ve odalarda 1918-1923 yılları arasındaki olaylar, tarih sıralamasına göre yağlıboya tablo, fotoğraf, belge, bazı objeler, harp silah araç gereçleri ve modelleriyle anlatılmaktadır.

Riyaset Divanı-Bakanlar Kurulu Odası: Girişte, koridorun solundaki ilk odadır. Burası icra vekilleri heyeti odası olarak kullanıldığı gibi,Riyaset Divanı odası olarak da kullanılmıştır.

Encümen Odası (Komisyon Odası): Koridorun solundaki ikinci oda olup, mecliste çeşitli konuların komisyonlar tarafından incelendiği odadır.  Dinlenme Odası: Koridorun solundaki üçüncü odadır. Meclis kulisi olarak kullanılmıştır.  Şer’iye Encümeni Odası: Koridorun solundaki dördüncü odadır. Bu odada yasa tekliflerinin anayasaya uygunluğu görüşülürdü.

İdare Odası: Koridorun sağındaki beşinci ve altıncı odalar meclisin idari odaları olarak kullanılmıştır. Bugün altıncı oda müze idare odası olarak kullanılmaktadır. Beşinci odada ise birinci ve ikinci dönem mebuslarına ait fotoğraflar, hüviyet vesikaları, TBMM tarafından mebuslara hediye edilen mavzerler, istiklal madalyaları, rozetler, belgeler ve özel hatıra eşyaları sergilenmektedir.

Meclis Toplantı Salonu: Koridorun sağında yer alan büyük salon toplantı salonudur. Burası ilk haliyle teşhir edilmektedir.

Mescit: Müze girişinin sağındaki ilk odadır. Sade bir görünümü olan bu odada seccade ve Kuran rahleleri teşhir edilmektedir.

Reis Odası (Meclis Başkanı Odası): Sağdan ikinci oda olup Mustafa Kemal’in Meclisteki çalışma odasıdır. İlk hali korunarak teşhir edilmektedir. Sade bir görünümü olan bu odada çok önemli kararlar alınmıştır. Bu odada milli bayramlarda zaman zaman sergilenen Cumhurbaşkanlığı mührü müzenin en önemli ve en seçkin eserleridir.

Alt Kat: Müzenin alt katı bugün fotoğrafhane, eser depoları ve sergi salonu olarak kullanılmaktadır.

Ulaşım ve Ziyaret Bilgileri

Ankara Cumhuriyet Müzesi, Pazartesi günü dışında haftanın her günü 08:45-16:45 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. Ankara Cumhuriyet Müzesi Giriş Ücretleri şöyledir. Tam: 5 TL, Öğrenci : 3 TL

[/vc_row_inner]

I. Kısım: Kurtuluş Savaşı Müzesi Etkinliği  1

(Müze Öncesi)

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Açılışını ve Sonrasındaki Gelişmeler

Kanıt 1

“Yunanlılar 15 Mayıs 1919’da İzmir’e çıkmış, Anadolu’nun içlerine doğru ilerliyordu. Millet her yerde tedirgindi. Yer yer “Müdafaa-i Vatan”, “Müdafaa-i Hukuku Milliye”, “Vilayat-i Şarkiye Müdafaa-i Hukuk”, “Reddi İlhak” gibi türlü adlar altında dernekler kurulmuştu. Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktığında, direniş odaklan böyle dağınık ve güçsüzdü. Mustafa Kemal’in parolası “Kuvayı Milliyey-i âmil, iradeyi milliyey-i hâkim kılmak” idi. Bu parola Amasya buluşmasından Erzurum Kongresi’ne, oradan Sivas Kongresi’ne ulaştı. Sivas Kongresi’nde, yurttaki bütün müdafaa-i hukuk dernekleri “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında birleştirildi. “Kuvayı Milliyey-i âmil, irade-i milliyey-i hâkim kılmak” (Ulusal güçleri harekete geçirmek, ulusal istenci egemen kılmak) sloganı Amasya’dan Erzurum’a, Erzurum’dan Sivas’a, oradan da Ankara’ya ulaşarak ilk Büyük Millet Meclisi’nin de parolası oldu.” (Hıfzı Veldet Velidedeoğlu- İlk Meclis)

Kanıt Sorgulama:

1) Kurulan derneklerin adı nedir?
2) Millet Müdafaa-i Vatan, Reddi İlhak gibi dernekler neden kurmuştur?
3) Direniş odakları olarak görülen derneklerin hali nasıldır?
4) Direniş odaklarının Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i hukuk Cemiyeti adı altında
birleştirilmesinin sebebi sizce ne olabilir?
5) İlk Büyük Millet Meclisinin parolası ne olmuştur?


II. Kısım: kurtuluş savaşı Müzesi Etkinliği 2

(Müze Esnası)
Müze Gezisi Sırasında Uygulanacak Etkinlİk

Kurtuluş savaşı müzesi gezisi esnasında Meclis Toplantı Odası kısmına gelindiğindeherkes kendini Atatürk’ün yerine koyarak meclis açılış konuşmasını hazırlayacaktır.
Etkinlik için ayrılan süre 15 dakikadır.


III. Kısım: kurtuluş savaşı Müzesi Etkinliği 3

(Müze sonrası)

Müze Gezisi Sonrasında Uygulanacak Etkinlik

Kurtuluş Savaşı Müzesi’ne gerçekleştireceğimiz gezi sonrasında aşağıdaki yönergeye uygun olarak Kurtuluş Mücadelesinin görüşüldüğü bir hikaye yazınız. Etkinlik için ayrılan süre 30 dakikadır.

Yazacağınız hikayede:

  • Meclis Başkanı Mustafa Kemal Paşa yer almalıdır.