ZEUGMA MOZAİK müzesi
ZEUGMA MOZAİK MÜZESİNİN TARİHÇESİ VE ÖZELLİKLERİ

9 Eylül 2011 tarihinde resmi açılışı yapılan Zeugma Mozaik Müzesi, Şehitkamil İlçesi Mithatpaşa Mahallesi Hacı Sani Konukoğlu Bulvarı üzerinde Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Müze içerisindeki 1700 metrekarelik mozaik ile dünyanın en büyük ikinci mozaik müzesi konumundadır. İsmini içerisinde bulundurduğu eserlerin oluşturduğu Zeugma Antik Kentinden alır. Belkıs/Zeugma, Gaziantep’in Nizip ilçesinin l0 km. doğusunda, tepeler üzerine kurulmuş bir kenttir. Büyük İskender’in generallerinden I. Selevkos Nikator, M.Ö. 300’de, Büyük İskender’in, Fırat Nehri’ni geçtiği yerde, Selevkeia Euphrates ismiyle bir kent kurmuştur. Bu kentin karşısına da eşi Apama’nın adıyla ikinci bir kent kurarak, bu iki kenti bir köprüyle birbirine bağlamıştır. Kent, M.Ö. 31’den itibaren Roma’ya bağlanarak adı geçit-köprü anlamında “Zeugma” olarak değiştirilmiştir. Roma döneminde kent altın çağını yaşamıştır. M.S. 256 yılında Sasani Kralı I. Şapur, Zeugma’yı ele geçirerek yakıp yıkmıştır. Bu tarihten sonra Zeugma bir daha eski ihtişamına ulaşamamıştır. Zeugma, özellikle Roma döneminde, sanat alanında çok ilerlemiş, zengin villaları süsleyen mozaik döşemeler dünya örnekleri ile yarışır hale gelmiştir. Bölgenin sadece bir bölümünde gerçekleştirilen kazılarda gün ışığına çıkarılan mozaikler Zeugma’nın tam anlamıyla bir mozaik kenti olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Zeugma kazıları sırasında ulaşılan ve bu alanda bir “dünya rekorunu” Gaziantep’e ve Türkiye’ye kazandıran bullalar (Mühür Baskı) da Belkıs/Zeugma’yı eşsiz kılan özellikler arasındadır. Zeugma Mozaik Müzesinde yer alan Zeugma mozaiklerinin büyük bir çoğunluğu GrekoRomen dünyasının en önemli sosyalleşme kültürü sayılan, conviviumların (yemek davetleri) mimari bağlamının bir parçası olarak mekânların tabanlarında yer almaktaydı. Bu mekânlar, Greko-Romen kültürün en önemli toplu eğlence biçimi olan yemek davetleri için kullanılan mekânlardı ve çoğunlukla bu mekânlardaki taban döşemesi olarak kullanılmış olan mozaikler bu davetlerde yemek sırasında veya sonrasında gerçekleştirilen, mim, pantomim ve tragedya oyunları ve bunların konularıyla ilgili sahneleri içeriyordu. Bu yemekli davetlerdeki gösteriler, bu dönemin popüler mitolojik hikâyelerinin ve önemli tragedya ve komedya yazarlarının eserlerinin mekâna çağrılmış olan sanatçılar tarafından müzik ve mim şeklinde davetliler önünde icrasıyla gerçekleşmekteydi. Bu davetlerde konuklar klineler üzerine yatarak yemek yiyorlar, hemen klinenin arkasında ise eğer kişi varlıklıysa kendi uşağı, eğer orta halliyse evin kendi uşağı ona hizmet etmek üzere ayakta bekliyordu. Zeugma’da Poseidon Evi’nde Perseus-Andromeda mozaiğinin bulunduğu yemek odalarındaki duvar resimleri üzerinde ayakta duran hizmetli resimleri bu olguya vurgu yapmaktadır. Zeugma evlerinin büyük bir çoğunluğunda mimari dekorasyon, mozaikler ve duvar resimleri, ev sahibinin bu önemli davetlerde gelen konuklarına kendi entelektüel, eğitim ve iç zenginliği yanında, maddi varlığını da hissettirecek tarzda seçilmiştir. Bu nedenle antik dünyanın çok zengin novella repertuarlarından ev sahibinin kendi bilgi ve beğenisine göre seçilmiş olan mozaik konuları, bir yerde ev sahibinin entelektüel ve sosyal kimliği hakkında, hem gelen ziyaretçilere, hem de bugün bu mozaiklere bakan bizlere, önemli bilgiler vermektedir. Örneğin “Synarsitosai” yani “Kahvaltıdaki Kadınlar” adlı Menander’in bir oyununun bir sahnesinin yer aldığı mozaik, mozaiğin bulunduğu evin sahibinin Yeni Komedya ve Drama’ya ilgisinin olduğunu bize göstermektedir. Aynı şekilde yine Poseidon Evi’nde yer alan Mousalar mozaiğinin bulunduğu triclinumda ise lirik şiir, tarih, müzik, astroloji, felsefe gibi konuların esin perileri olan Mousalar betimlenmiştir. Gerek Mousa figürlerinden gerekse, tricliniumun orta emblematasında, insan şeklinde kişileştirilmiş olan Erdem (arete), Eğitim (padieia), Bilgelik (sofia) figürlerinden, bu evin sahibini filozofi, müzik, edebiyat ve beşeri sanatlara ilgi duyduğu söylenebilir. Yatak odaları veya evin ebeveynleri ve samimi dostlarla yapılan daha özel yemek odalarında daha çok antik edebiyattan bilinen romantik çiftlerin betimlemeleri yer alırdı. Bunlardan en önemlileri arasında Metiokhos ve Parthenope, Eros ve Telete, Dionysos ve Ariadne’nin yer aldığı sahneleri sayabiliriz.

MÜZENİN BÖLÜMLERİ

Fırat Nehri’ne en yakın konumda bulunan mozaikler girişte yer alırken, kentin teraslarına doğru yükselen mozaikler sırası ile yerleştirilmiştir. Zemin katta sergilenmekte olan Roma Hamamı’na ait mozaikler ise, baraj gövdesinin altından çıkarılmıştır. Zeugma Mozaik Müzesinde ziyaretçiler, en alt koddan başlayarak, Zeugma’daki teraslarda yükselmiş olarak gezisini tamamlayabilecektir. Zeugma ile ilgili görülecek diğer kültür varlıkları Zeugma Ören Yeri’nde inşa edilen Korugan Müze’de izlenebilmektedir. Müzeye hakim, her kattan rahatlıkla görülebilen Mars Heykeli, Zeugma’da olduğu gibi müzede de savaş ve baharın tanrısı olarak Zeugma’nın koruyucusu konumunda sergi teşhir projesinin en önemli eserlerinden biri olarak yerini almaktadır. İkinci katta labirent şeklinde dizayn edilmiş gizemli oda Çingene Kızı’nın mahzun bakışlarını ön plana çıkarmaktadır. Zeugma Mozaik Müzesi koleksiyonunda bulunan; Roma ve geç antik döneme ait 2.448 m²mozaik, 140 m² duvar resmi, 4 Roma dönemi çeşmesi, 20 sütun, 4 kireç taşından yapılmış heykel, tunç Mars Heykeli, mezar stelleri, lahitler ve mimari parçalar restorasyonu yapılarak teşhir edilir hale getirilmiştir.

Ulaşım ve Ziyaret Bilgileri

15 Nisan / 2 Ekim
Gişe Yaz Açılış Saati: 09:00
Yaz Ziyaret Açılış Saati: 09:00
15 Nisan / 2 Ekim
Gişe Yaz Kapanış Saati: 18:30
Yaz Ziyaret Kapanış Saati: 19:00
3 Ekim / 14 Nisan
Gişe Kış Açılış Saati: 09:00
Kış Ziyaret Açılış Saati: 09:00
3 Ekim / 14 Nisan
Gişe Kış Kapanış Saati: 16:30
Kış Ziyaret Kapanış Saati: 17:00
Tatil Günü:
YOK
Giriş Ücreti: 20 TL
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın belirlediği, Müze ve Örenyerlerine girişlerde uygulanacak
usul ve esaslar hakkında yönergenin 10.Maddesine göre;
Müze ve örenyerleri dini bayramların birinci günü saat 13:00’e kadar kapalıdır.
Bir yıl boyunca Müzekart+ ile ise sınırsız ziyaret edebilirsiniz.
Adres : Mithatpaşa Mahallesi Hacı Sani Konukoğlu Bulvarı 27500, Şehitkamil, Gaziantep
E-posta : iktm27@kultur.gov.tr
Tel : +90 (342) 230 59 69


I. Kısım: Zeugma Mozaik Müzesi Etkinliği  

(Müze Öncesi)

Mezopotamya Uygarlıları ve Zeugma

İlk Çağda Güneydoğu Anadolu’dan Basra Körfezi’ne kadar uzanan ve Fırat-Dicle ırmakları arasında kalan bölgeye “Mezopotamya” adı verilmiştir. Mezopotamya’nın Basra Körfezi’nden itibaren iki nehrin birbirlerine en çok yaklaştıkları yere kadar olan bölümüne “Aşağı Mezopotamya”, daha kuzeyde kalan ve Anadolu’ya yakın olan kısmına “Yukarı Mezopotamya” denilir. Yunancada iki ırmak arası anlamına gelen bu bölge çok verimli topraklara sahip olduğundan, tarih boyunca çeşitli toplulukların istilasına uğramıştır. Bölge Fırat ve Dicle nehirleri dışında tabii engel olmaması nedeniyle dışarıdan gelen istilalara da açıktı. Mezopotamya’nın siyasi tarihi M. Ö. 4 bin yıllarında Sümerlerle başlamaktadır. Akadlar, Babiller, Asurlular, Elamlar gibi birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış bu topraklarda Zeugma Şehri, Kommagene Krallığı himayesinde kurulmuştu. Kommagene Krallığı, Türkiye’nin güneydoğusunda, Dicle ve Fırat Nehirlerinin yukarı kıyılarında kurulmuştu günümüzdeki Gaziantep, Adıyaman ve Kahramanmaraş illerini kapsamaktaydı. Zeugma Şehri, M. Ö 600’lü yıllarda Asurluların güç kaybetmesiyle bölgeye egemen olan Büyük İskender’in veliahtlarından birisi olan Kral Seleukos 1. Nikator tarafından M. Ö 300 yılında Fırat Nehri kıyısında kurulmuştur.

Kanıt 1

Mezopotamya

Genel olarak bugün Irak sınırları içinde yer alan Fırat ve Dicle nehirleri arasındaki bereketli topraklar, Mezopotamya (Yunanca “İki nehir arasındaki ülke”) olarak bilinmekteydi. Taş, maden ve ormandan yoksun olan bu bölge, Fırat ve Dicle’nin getirdiği bereketli alüvyon toprakları sayesinde zenginleşmiş ve eksikliklerini komşu bölgelerle sıkı ticari ilişkilere girerek tamamlamaya çalışmıştır. Kuzey ya da Yukarı Mezopotamya (Bağdat’ın kuzeyi) Akad, Asur ve Mitanniler’e; Güney Mezopotamya ise Sümer Şehir Devletleri, Babil Krallığı, Kassitler ve Khaldelilere ev sahipliği yapmıştır.

Uygarlıklar Tarihi – Halil Ersin Avcı, s.33, 2010

Kanıt Sorgulama:

1) Kanıt 1’de yer alan bilgilere göre Mezopotamya neden bereketli topraklar olarak
bilinmektedir?
2) Kanıt 1’de yer alan bilgilere göre Mezopotamya’da hangi uygarlıklar yaşamıştır?
3) Kanıt 1’de yer alan bilgilere göre Mezopotamya olarak bilinen topraklar günümüz
dünyasındaki durumu hakkında neler söylenebilir?

Kanıt 2:

Zeugma Antik Kenti Nizip ilçesinin 10 km. doğusunda bulunmaktadır. Yerleşim yeri M.Ö. 300 yıllarında ilk olarak Büyük İskender’in askeri komutanlarından biri olan Selevkos Nikator tarafından kurulmuştur. General yerleşim yerine nehir ile kendi adını kombine ederek Selevkia Fırat adını vermiştir. Kral Mitridates I. Kallinikos’un Selevkos kralının kızı Leodike ile evlenmesiyle kent çeyiz olarak Kommagane krallığına verilmiştir. Yaklaşık 40 yıl Kommagene’nin 4 büyük şehrinden biri olan kent, M.Ö. 64’de Roma İmparatorluğunun topraklarına katılarak ismi geçit ve köprü anlamına gelen Zeugma olarak değiştirilmiştir. Roma döneminde kent en zengin dönemini yaşamıştır.17. yüzyılda ise yanı başına Belkıs köyü kurulmuştur. Belkıs-Zeugma’da ilk kazı, kaçak kazı ihbarına istinaden güney nekropolünde Gaziantep Müze Müdürlüğü tarafından 1987 yılında gerçekleştirilmiştir.

Zeugma Mozaik Müzesi Üzerine, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:7, Sayı:34, 2014

Kanıt Sorgulama:

1) Kanıt 2’de verilen bilgilere göre Zeugma şehri ne zaman, nerede ve kim tarafından
kurulmuştur?
2) Kanıt 2’de verilen bilgilere göre şehre tarih boyunca hangi devletler egemen
olmuştur?
3) Kanıt 2’de verilen bilgilere göre Zeugma ne anlama gelmektedir?

Müze Gezisi öncesi Uygulanacak Etkinlik

Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi’nde gerçekleştirilecek gezi öncesinde müzeyi tanıtıcı iki video sunulacaktır. Videoda verilen bilgilere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Zeugma Mozaik Müzesi tanıtım videoları 9 ve 3’er dakikalık iki kısımdan oluşmaktadır. Soruları belirtilen süreler arasındaki kısımlara göre yanıtlayınız.

Yönerge:


II. Kısım: zeugma mozaik Müzesi Etkinliği 

(Müze esnası)
MÜZE GEZİSİ SIRASINDA UYGULANACAK ETKİNLİK

Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi’nde gerçekleştirilecek gezi sırasında müzede sergilenen heykel ve mozaiklerden dikkatinizi çeken 4 tanesini seçiniz. Bu materyallerle ilgili olarak aşağıdaki yönergeye uygun olarak soruları cevaplandırınız.

Yönerge:

  • Seçtiğiniz heykel ve mozaiklerin adları ve işlevlerini yazınız.
  • Seçtiğiniz eşya ve materyallerin isim ve işlevlerini yazınız.
  • Seçtiğiniz eşya ve materyalleri seçme nedeninizi belirtiniz.


III. Kısım: zeugma mozaik Müzesi Etkinliği 

(Müze sonrası)

Müze Gezisi Sonrasında Uygulanacak Etkinlik

Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi’nde gerçekleştireceğiniz gezi sonrasında aşağıda verilen yönergeye uygun olarak Zeugma Şehri’nde yaşayan birisinin gündelik yaşamını anlatan bir öykü kaleme alınız.

Yönerge:

Kaleme alacağınız öyküde bir şehirlinin sabahtan, akşama kadar yaptıkları işler ve gündelik uğraşları ile ilgili ayrıntıları, müzede gördüğünüz bölümlerden hareketle hayal gücünüzden yararlanarak kaleme alınız.

  • Kaleme alacağınız öyküde;

a-) Kommegene Kralı

b-) Zeugma Şehrinde yaşayan birisi

c-) Mozaik sanatıyla uğraşan bir şehirli gibi karakterlerden dilediğinizi seçiniz.